Technológ - Procesný inžinier
Technológ - Procesný inžinier

Technológ - Procesný inžinier


Pracovná náplň:

 • riešenie nových pracovísk, prípadne optimalizácia existujúcich pracovísk s ohľadom na ergonómiu a optimalizáciu pracovných operácií tak, aby bola dosiahnutá maximálna efektívnosť pri dodržaní kvality a bezpečnosti práce
 • všetky návrhy pracovísk a usporiadania výrobnej haly konzultuje s vedúcim výroby, ktorý schvaľuje nové usporiadanie
 • v prípravnej fáze nových projektov informuje jednotlivé oddelenia formou prezentácií o pripravovaných projektoch a informuje o časovom harmonograme zavádzania nových projektov
 • pri presune výroby z materskej firmy zodpovedá za úplnosť podkladov a spolupracuje s koordinátorom z materskej firmy
 • navrhuje rozdelenie úloh pre jednotlivé oddelenia s termínmi plnenia
 • zodpovedá za plnenie termínov pri zavádzaní nových projektov e presune nových výrob
 • moderuje procesné FMEA pre nové projekty
 • vypracováva pracovné postupy pre nové pracoviská
 • navrhuje skladovanie materiálu pri dodržaní optimálnych logistických tokov
 • navrhuje usporiadanie pracovísk pre výrobné haly - LAYOUT
 • vypracováva časové snímky pre nové pracoviská
 • dohliada nad dodržiavaním technologickej disciplíny vo výrobe a pri odchýlkach navrhuje opatrenia s vedúcim výroby, resp.asistentom výroby
 • pro závažných porušeniach pracovnej disciplíny a kvality dáva návrhy na opatrenia
 • odhaduje požiadavky na personál, výrobný čas a náklady nových výrob
 • pre nové výroby vypracováva plány zaškolenia personálu
 • navrhuje vhodný spôsob zaškolenia a preškolenia personálu výroby a overuje úroveň ich vedomostí
 • zavádza nástroje na zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu: Kaizen, SixSigma, a pod.

  Nástup:
    dohodou
  Miesto výkonu práce:  Tvrdošín
  Požadované vzdelanie a prax:   vysokoškolské - 2. stupeň
  Zameranie:   VŠ technického smeru
  Jazykové znalosti:   Nemčina/Angličtina - aktívne slovom aj písmom
  Počítačové znalosti:   MS Office
  Iné požiadavky:   vodičský preukaz skupiny B, služobné cesty viacdňové Slovensko aj zahraničie
  Platové ohodnotenie:   podľa stupňa splnených požiadaviek a praxe


  Bližšie informácie tel.: +421 43 5831 911 email: electronic-ts(at)hydac.com