Aktuálne
Aktuálne
 • O Z N A M

  Rodičia, máte doma DEVIATAKA ? Chcete mu zabezpečiť budúcnosť a prácu v žiadanom odbore?
  Firma HYDAC Electronic, s. r. o. uzatvorila zmluvy o duálnom vzdelávaní s týmito odbornými školami:
  - Spojená škola Nižná
  - Spojená škola Tvrdošín
  - Stredná odborná škola technická Námestovo
  Máme záujem o nasledovné študijné alebo učebné odbory:
  - Elektromechanik-automatizačná technika
  - Mechanik elektrotechnik
  - Mechatronik
  - Mechanik nastavovač
  Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že vaše dieťa absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie v našej firme. Po úspešnom ukončení školy žiaci nastúpia do zamestnania k danému zamestnávateľovi, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
  Výhody duálneho vzdelávania:
  - Zamestnávateľ hradí praktickú výučbu žiaka počas celého štúdia,
  - Vypláca podnikové štipendium alebo odmenu za produktívnu prácu,
  - Poskytuje stravovanie počas praktického vyučovania, pracovné, ochranné pomôcky a pod.
  - Často poskytuje aj ďalšie benefity ako vzdelávacie kurzy, stáže atď.
  - Vaše dieťa získa praktickú prípravu v reálnych podmienkach s najmodernejšími technológiami a materiálmi,
  - Bude začlenené do pracovného kolektívu už počas štúdia,
  - Možnosť zárobku už na strednej škole,
  - Možnosť získania práce po úspešnom ukončení štúdia.
  V prípade záujmu alebo pre bližšie informácie kontaktujte prosím:
  Ing. Janka Fukasová – úsek PaM   janka.fukasova(at)hydac.com
  Ing Michal Kravský- vedúci výroby 
  michal.kravsky(at)hydac.com


 • Š T I P E N D I Á   pre študentov VŠ technického zamerania

  Hydac Electronic, s.r.o. poskytuje štipendiá pre študentov VŠ technického zamerania
  Bližšie informácie tel.: +421 43 5831 911 email: electronic-ts(at)hydac.com