Aktuálne
Aktuálne
  • Š T I P E N D I Á   pre študentov VŠ technického zamerania

    Hydac Electronic, s.r.o. poskytuje štipendiá pre študentov VŠ technického zamerania
    Bližšie informácie : Ing. Janka Fukasová – oddelenie PaM
                                 +421 43 5831 914       email: janka.fukasova(at)hydac.com