HYDAC
HYDAC

HYDAC a hydraulika – v spojenectve už viac ako 50 rokov

HYDAC bol založený v roku 1963 ako spoločnosť pre výrobu príslušenstva na hydrauliku.
Dnes je medzinárodne pôsobiacou firmou s viac ako 6500 zamestnancami, 50 zastúpeniami a 500 obchodnými a servisnými partnermi na celom svete.
Spoločnosť HYDAC je tu pre hydrauliku , systémy a fluidné inžinierstvo.


HYDAC – zastúpený vo všetkých odvetviach

Komponenty a systémy HYDAC nájdete vo všetkých odvetviach priemyslu a mobilnej techniky. Zariadeniami od HYDAC sú chladené a mazané prevodovky vo veterných elektrárňach, pracujú v upínacích systémoch obrábacích strojov, odpruženiach kabín poľnohospodárskych a stavebných strojov, regulujú pracovnú hydrauliku bagrov, kontrolujú a testujú zaťaženie krídiel Airbusu A380.
Agregáty HYDAC prestavujú parabolické rúry slnečných kolektorov, alebo posúvajú ventily a armatúry v elektrárňach.
Agregáty HYDAC pomocou hydraulických zásobníkov tlmia chvenie veľkých dieselových motorov a pomocou hydraulických valcov vyrovnávajú pohyb vĺn na vŕtacích plošinách.
S fluidným inžinierstvom a servisom sme kompetentným partnerom pre našich zákazníkov.


HYDAC - rozsiahly dodávateľský program

Náš dodávateľský program zahŕňa hydraulické zásobníky, fluidné filtre, filtre pre procesy, chladiace agregáty, elektrohydraulické riadenia, priemyselné ventily, tlakové senzory, snímanie dráhy a elektromagnety, valce, čerpadlá, upínaciu techniku, armatúry, monitoring stavu a mnoho iného.


Zníženie energetickej náročnosti HYDAC Electronic, s.r.o.

                             Viac informácií...


  • Obchodné zastúpenie HYDAC, s.r.o., Gorkého 4,  036 01 Martin   www.hydac.sk
  • Navštívte stránku našej materskej spoločnosti   www.hydac.com